Is skandar keynes dating rebbeca swinton 121 sex cam phone

Bu göl Kerne Adası’ndan daha büyük olan üç tane adaya sahipti.

Buradan itibaren bir gün boyunca seyrettikten sonra yolculuğu sona erdirerek gölün diğer ucuna ulaştık.

Gündüz vakti bu adaya ayak bastığımızda hiçbir şey göremedik, ağaçlık bir alan dahi yoktu, geceleyin ise yanmakta olan birçok ateş gördük.

Burada (körfezde) büyük bir ada, bu adadaysa deniz suyundan meydana gelmiş bir göl vardı ve bu gölün içerisinde başka bir ada daha vardı.

Πολὺ δὲ πλείους ἦσαν γυναῖκες, δασεῖαι τοῖς σώμασιν· ἃς οἱ ἑρμηνέες ἐκάλουν Γορίλλας.

Διώκοντες δὲ ἄνδρας μὲν συλλαβεῖν οὐκ ἠδυνήθημεν, ἀλλὰ πάντες (μὲν) ἐξέφυγον, κρημνοβάται ὄντες καὶ τοῖς πέτροις ἀμυνόμενοι, γυναῖκας δὲ τρεῖς, αἳ δάκνουσαί τε καὶ σπαράττουσαι τοὺς ἄγοντας οὐκ ἤθελον ἕπεσθαι.

Καὶ ἔπλευσε πεντηκοντόρους ἑξήκοντα ἄγων, καὶ πλῆθος ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν εἰς ἀριθμὸν μυριάδων τριῶν καὶ σῖτα καὶ τὴν ἄλλην παρασκευήν. Kartacalılar Hannon’un Herakles Sütunları’nın ötesine yelken açmasına ve de Libya-Fenike kentlerini kurmasına karar verdiler. Ἔνθα Ποσειδῶνος ἱερὸν ἱδρυσάμενοι πάλιν ἐπέβημεν πρὸς ἥλιον ἀνίσχοντα ἡμέρας ἥμισυ, ἄχρι ἐκομίσθημεν εἰς λίμνην οὐ πόρρω τῆς θαλάττης κειμένην, καλάμου μεστὴν πολλοῦ καὶ μεγάλου• ἐνῆσαν δὲ καὶ ἐλέφαντες καὶ τἆλλα θηρία νεμόμενα πάμπολλα. Burada bir Poseidon tapınağı inşa etmemizin ardından, denizden çok da uzak olmayan, yoğun ve uzun sazlıklarla kaplı bir lagüne varıncaya değin yeni-den doğu istikametinde yarım gün boyunca seyrüseferi sürdürdük.

Hannon da altmış adet pentekontoros’u (= elli kürekli gemi) yaklaşık olarak otuz bin erkek ve kadınla doldurarak ve de gerekli olan erzakla birlikte diğer ihtiyaçları da temin ederek denize açıldı. Böylece denize açıldıktan sonra [Herakles] Sütunları’nı arkamızda bıraktık ve iki gün daha denizde yol almamızın ardından ilk kenti kurduk, bu kenti de Thymiaterion olarak adlandırdık. Filler ve de otlamakta olan çeşitli cinsten pek çok vahşi hayvan burada (lagünün kenarında) toplanmıştı. Buradan yelken açınca da büyük bir nehir olan ve de Libya topraklarından denize dökülen Liksos Irmağı’na ulaştık.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “is skandar keynes dating rebbeca swinton”